Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie (data dodania: 21.04.2015 r.)

Pruszcz Gdański, 17 kwietnia 2015 r.

GK-OŚ.6220.5.6.2015.AM
 

OBWIESZCZENIE
 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

zawiadamia,

że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Ireneusza Sosnowskiego reprezentującego Biuro Usług Inżynierskich „EVIR” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lotników Polskich 39/5 działającego w  imieniu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim” w Pruszczu Gdańskim,

realizowanego na działkach:

97, 44/4, 104, 11, 17/4, 14/2, 13/1, 13/2, 12/7, 12/6, 12/9, 12/13, 12/11, 12/14, 13/3, 14/17, 14/7, 14/13, 14/28, 138, 139/1, 133, 136, 355/2, 355/5, 355/8, 355/18, 19/4, 32/2, 32/1, 33/2, 65, 64, 48/11, 130/2, 114, 123/1, 353/4, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 38/19, 38/16, 38/14, 38/22, 38/23, 101 obręb 9.

wydano postanowienia:

RDOŚ-Gd-WOO.4240.85.2015.ES.4. z 13 kwietnia 2015 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, oraz

GK-OŚ.6220.5.5.2015.AM z dnia 17 kwietnia 2015 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim znak: SE.ZNS-72.724.9.2015 z 19 lutego 2015 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój 3 w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Strona internetowa tut. urzędu

drukuj (Obwieszczenie (data dodania: 21.04.2015 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E