Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański, 13 czerwca 2014 r.

GK-OŚ.6220.5.11.2014.AN

 

OBWIESZCZENIE
 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Stanisława Kur reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego) na terenie działek:

obręb 16 dz. nr 35, 63/2

obręb 10 dz. nr 123/2, 122/4, 122/3, 545/6, 120/6, 470, 164, 165, 376, 292, 300/3, 368, 545/5, 120/14, 120/17, 256, 328/4      

obręb 17 dz. nr 1, 7/2, 489/2, 490, 23, 31, 491, 492, 493, 494, 524, 453, 539, 540, 541, 549, 38/1, 38/7, 452, 453, 40/7, 285, 367, 454/3, 38/5, 139/1, 523, 285

Obręb Roszkowo dz. nr 130

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.5.10.2014.AN z dnia 13 czerwca 2014 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu
  2. Strona internetowa tut. urzędu
  3. Tablica ogłoszeń UG Pruszcz Gdański

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E