Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański, 15 maja 2014 r.

GK-OŚ.6220.5.8.2014.AN

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

zawiadamia,

że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Stanisława Kur reprezentującego Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu drogowego ulicy Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lotniczą do skrzyżowania z drogą oznaczoną w MPZP jako KDD/Z (wzdłuż rowu granicznego).

realizowanego na działkach:

obręb 16 dz. nr 35, 63/2
obręb 10 dz. nr 123/2, 122/4, 122/3, 545/6, 120/6, 470, 164, 165, 376, 292, 300/3, 368, 545/5, 120/14, 120/17, 256, 328/4     
obręb 17 dz. nr 1, 7/2, 489/2, 490, 23, 31, 491, 492, 493, 494, 524, 453, 539, 540, 541, 549, 38/1, 38/7, 452, 453, 40/7, 285, 367, 454/3, 38/5, 139/1, 523, 285
Obręb Roszkowo dz. nr 130

wydano postanowienia:

RDOŚ-Gd-WOO.4240.136.2014.ES.4. z 8 maja 2014 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, oraz GK-OŚ.6220.5.7.2014.AN z dnia 15 maja 2014 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim znak: SE.ZNS-80.496.10.2014 z 18 marca 2014 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowień a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój 3 w godzinach pracy urzędu.

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E