Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański, 8 listopada 2013 r.

GK-OŚ.6220.21.8.2013.AN

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamia

że w postępowaniu na wniosek Pana Krzysztofa Prymaka reprezentującego Powiat Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (obręb 5 dz. nr 7/8, 7/34, 20; obręb 6 dz. nr 5/65, 5/88; obręb 7 dz. nr 2, 3, 4/45, 17/2,  19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22/5, 22/6, 23, 24/1, 24/2, 25/1,  25/2, 28/2, 30/6, 31, 38/5, 40/2, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 44, 45/1, 45/3, 45/4, 46/1, 47/15, 48/11, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 109/5)

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK-OŚ.6220.21.7.2013.AN z dnia 8 listopada 2013 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. tablica informacyjna w miejscu,
  2. strona internetowa tutejszego urzędu.

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E