Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański, 22 października 2013 r.

GK-OŚ.6220.8.9.2010.AN

 

OBWIESZCZENIE
 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamia

że na wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zmieniono decyzję nr 3/2011 z dnia 3 marca 2011 r. znak: GK/OŚ/7624/8-7/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego między ulicami: Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z parkingiem przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (obr. 7 dz. 57/23, 57/24, 57/33, 60/3, 60/4, 61/4) w zakresie zmiany nazwy ww. przedsięwzięcia, w ten sposób, że

zastępuję się „przebudowa ciągu pieszo-jezdnego między ulicami: Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina wraz z parkingiem przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim”

na „budowa drogi publicznej między ulicami: Krótką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina w Pruszczu Gdańskim”.

Pozostała treść decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr 3/2011 z dnia 3 marca 2011 r. znak: GK/OŚ/7624/8-7/10 pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać
się z treścią decyzji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
tablica informacyjna w miejscu,
strona internetowa tutejszego urzędu,

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E