Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie

Pruszcz Gdański,  5 lipca 2013 r.

GK-OŚ.6220.19.4.2013.AN

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Grzegorza Stachowiaka reprezentującego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego realizowanego na działkach wyszczególnionych w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości składania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących ww. sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Dokumenty do wglądu w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krótka 4 w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu.
 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim,
  3. Strona internetowa tut. urzędu.

drukuj (Obwieszczenie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E