Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

  1. Działki niezabudowane nr 25/50, nr 25/53 w obrębie 5, o łącznej pow. 7 005 m2 zapisane w KW GD1G/00040518/9, położone przy ul. Jana z Kolna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem (16.MW.) przeznaczona są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Działki wymagają wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Cena wywoławcza  3 140 000,00 zł netto.

Minimalna wysokość postąpienia: 31 400,00 zł.

Dział III – księgi wieczystej – ustanowiona służebność przesyłu na rzecz firmy ENERGA OPERATOR S.A. obciążenie dotyczy działki nr 18/3 obr. 5 (po podziale 18/7). Powyższy zapis nie dotyczy działek  nr 25/50 i nr 25/53, ponieważ Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zgodę firmy ENERGA OPERATOR S.A. na bezciężarowe odłączenie działek  nr 25/50 i nr 25/53.

Dział IV - księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Na działkach nie były przeprowadzone badania geologiczne.

Do działek jest wydzielony geodezyjnie dojazd.

 

  1. Działka niezabudowana nr 25/42, w obrębie 5, o pow. 4 226 m2 zapisana w KW GD1G/00040518/9, położona przy ul. Aleksandra Czekanowskiego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem (12.U.) przeznaczona pod zabudowę usługową.

Cena wywoławcza: 1 460 000,00 zł netto.

Minimalna wysokość postąpienia: 14 600,00 zł.

Dział III – księgi wieczystej – ustanowiona służebność przesyłu na rzecz firmy ENERGA OPERATOR S.A. obciążenie dotyczy działki nr 18/3 obr. 5 (po podziale 18/7). Powyższy zapis nie dotyczy działki  nr 25/42, ponieważ Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zgodę firmy ENERGA OPERATOR S.A. na bezciężarowe odłączenie działki  nr 25/42.

Dział IV - księgi wieczystej jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Na działce nie były przeprowadzone badania geologiczne.

Do działki jest wydzielony geodezyjnie dojazd.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetargi odbędą się w dniu 19 lipca 2018 r. od godziny 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenami tel. 0-58-775-99-47, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju
tel. 0-58-775-99-13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. 0-58-775-99-25.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121. poz. 50, poz. 650). 

drukuj (Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E

baner toplayer
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych