Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wypełniony druk deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 w przypadku osób prawnych
 • wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w przypadku osób fizycznych
 • wypełniony załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

Termin i okoliczności składania deklaracji (w przypadku osób prawnych) i informacji (w przypadku osób fizycznych)

 • deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 w przypadku osób prawnych należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia
 • informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
 • jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, należy złożyć informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia

Miejsce złożenia dokumentów

Deklarację lub informację należy złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.

Sprawy prowadzi

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 22 w godzinach pracy urzędu
tel.: 58 775 99 28, 58 775 99 29.

Opłata skarbowa

Wolne od opłaty skarbowej

Dodatkowe informacje

W przypadku składania korekty deklaracji, należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji.
Podatek można opłacać w kasie Urzędu w godzinach otwarcia lub w Banku Spółdzielczym, bez pobierania dodatkowych opłat.

Wnioski

Wnioski można pobrać w Referacie Podatków i Opłat (pokój nr 22) lub poniżej.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E