Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykup mieszkania komunalnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
 • decyzja przydziału lokalu lub umowa najmu

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 13.

Sprawy prowadzi

Referat Gospodarki Terenami, pok. nr 18 (I piętro) w godzinach pracy urzędu, tel.: 775 99 46.

Opłata skarbowa

 • wniosek jest zwolniony od opłaty skarbowej
 • koszty aktu notarialnego oraz wpisu sądowego ponosi nabywca
 • opłata roczna w wysokości 1 % całej ceny gruntu w przypadku nabycia gruntu w użytkowanie wieczyste
 • podatek od nieruchomości (od gruntu i lokalu)

Dodatkowe informacje
I. Miasto sprzedaje mieszkania komunalne wyłącznie ich najemcom.
Nie mogą kupić takiego mieszkania krewni najemcy (dzieci, wnuki, rodzeństwo itd.)

II. Mieszkanie komunalne może być sprzedane tylko wówczas , gdy nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych to znaczy :

 • lokal musi być samodzielny
 • musi być uregulowany stan prawny
 • w planie zagospodarowania przestrzennego miasta teren zajmowany przez budynek musi być przeznaczony pod funkcję mieszkaniową

III. Zasady udzielania bonifikat od ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego :

 • 90% zniżki - przy równoczesnym wykupie wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, w którym dotychczas nie sprzedano żadnego lokalu oraz budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i budynki w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny
 • 70% zniżki - przy wykupie lokalu mieszkalnego za gotówkę w innej sytuacji niż określono wyżej
 • 50 % zniżki - przy wykupie lokalu mieszkalnego na raty - pozostałą do zapłaty
 • Kwotę rozkłada się na raty roczne na okres nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałe raty płatne są do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego, podlegają one oprocentowaniu w wysokości 50 % stopy redyskonta weksli stosowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca każdego roku.
 • Bonifikaty nie przysługują najemcom lokali mieszkalnych, nabytych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański po dniu 1 stycznia 2001 r.
 • Do wartości lokalu dolicza się koszt przygotowania (wycena lokalu, mapki)

IV. Sprzedaż lokalu następuje wraz z:

 • Oddaniem w użytkowanie wieczyste nie wydzielonej części gruntu w przypadku, gdy jedna osoba kupiła mieszkanie w budynku z tak ustanowioną formą nabycia gruntu. Pierwsza opłata za grunt w wysokości 25% ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego musi być wniesiona przed zawarciem aktu notarialnego.
 • Przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste gruntu jako prawa związanego z własnością budynku mieszkalnego lub ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego, udziela się odpowiednio bonifikat w wysokości określonych w dziale III od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia tego prawa.
 • Zapłata pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa wyżej nie polega rozłożeniu na raty.
 • Udziałem we współwłasności gruntu wówczas, gdy nie było wcześniej ustanowienia użytkowania wieczystego dla choćby jednego właściciela lokalu.Nabywca zobowiązany jest wpłacić cenę gruntu odpowiadającą jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

V. Osoby fizyczne, które posiadają grunt w użytkowaniu wieczystym pod budynkami mieszkalnymi, a chcą go wykupić na własność mogą skorzystać z 90% zniżki.

Wnioski

Wnioski można pobrać w Referacie Gospodarki Terenami (pokój nr 18) lub poniżej.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E