Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 16, 47, 93-95.
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10.08.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.) art. 39 ust. 4
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.) § 10
 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r.w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231).

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wydana przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny),
 • dowód osobisty współmałżonka (do wglądu),
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu),
 • pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową).

Sposób załatwienia sprawy

 • złożenie karty zgonu,
 • sporządzenie protokołu,
 • sporządzenie aktu zgonu,
 • wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji cmentarza.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58-775-99-54

Opłata skarbowa

 • Opłata skarbowa: 17,00 zł - za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową można uiścić w kasie  Urzędu lub na konto 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

 • Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu lub 24 godzin od zgonu na skutek choroby zakaźnej.
 • Zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny (firmy pogrzebowe dysponują odpowiednimi drukami).

drukuj (Sporządzenie aktu zgonu)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E