Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarządzenie nr 585/ 2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 585/ 2014

BURMISTRZA PRUSZCZA  GDAŃSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz załącznika do uchwały Nr XXXVII/350/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym:

1) organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i zagrożonych  uzależnieniami oraz członków ich rodzin w celu utrzymania abstynencji i przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

2) organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, podczas wakacji i ferii zimowych; realizowanie programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,

3) organizowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, zagrożonych patologiami społecznymi, a także podejmowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień,

4) udzielanie profesjonalnego poradnictwa telefonicznego mieszkańcom Miasta w trudnych sytuacjach życiowych,

5) organizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych szczególnie do osób zagrożonych patologiami społecznymi,

6) organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcjami życiowymi w celu wyrobienia w sobie nawyku zdrowego stylu życia,

7) wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, przeciwdziałaniu patologiom oraz stosowaniu przemocy w rodzinach zagrożonych,

8) organizowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży mających na celu utrwalenie prawidłowych wzorców stylu życia oraz zapobieganie chorobom i ich konsekwencjom.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E