Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Weź udział w przeprowadzeniu audytu polityki transportowej w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki transportowej według metodologii „Zrównoważonych Miejskich Planów Mobilności” (z ang. Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP).

Co to takiego? Stosowany w krajach Europy zachodniej, SUMP jest narzędziem planistycznym służącym poprawie mobilności osób i towarów na terenach zurbanizowanych.

Opracowanie SUMP dla Pruszcza Gdańskiego wychodzi naprzeciw postulatom opublikowanego w 2011 r. przez Komisję Europejską i przyjętego przez Parlament Europejski dokumentu „Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i oszczędnego w wykorzystaniu zasobów systemu transportu”, który określa wizję strategii transportowej UE na najbliższe dziesięciolecia.

W dokumencie tym, SUMP stanowi element zintegrowanej mobilności, od którego opracowania i wdrożenia powinno być uzależnione wsparcie projektów samorządów współfinansowanych z Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Postulat ten znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach „Elementów wspólnych ram strategicznych na lata 2014 -2020”, stanowiących podstawę do opracowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W trakcie procesu opracowania SUMP dla Pruszcza Gdańskiego zostanie określony zestaw zintegrowanych ze sobą działań w ośmiu obszarach tj.: w planowaniu przestrzennym, w transporcie publicznym, w transporcie samochodowym, w polityce parkingowej, w ruchu pieszym, w ruchu rowerowym, w zarządzaniu mobilnością oraz w zarządzaniu transportem towarów. Obszary te mają bezpośredni wpływ na rodzaje i formy transportu na terenie miasta.

Podstawową zaletą SUMP jest podejście systemowe, oparte na wypracowywaniu, przy czynnym udziale mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych (po 6 osób z każdej z grup), 24-miesięcznego planu działań prowadzących do efektywnego rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w Pruszczu Gdańskim. Grupę ewaluacyjną wspierać będzie grupa audytorów z Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.

Przygotowanie i uzgodnienie 24-miesięcznego planu działań zostanie poprzedzone badaniem aktualnego stanu w ośmiu obszarach. Badanie zostaną przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza wypełnionego przez członków grupy ewaluacyjnej. W ramach badania członkowie grupy ewaluacyjnej określą jeden z czterech poziomów, który w ich ocenie najlepiej opisuje sytuację panującą w danym obszarze podzielonym na cztery moduły tj.: zarządzanie, działania infrastrukturalne, działania informacyjno-promocyjne oraz monitoring i ewaluacje.

Osoby zainteresowane współtworzeniem SUMP w Pruszczu Gdańskim zapraszamy do udziału w grupie ewaluacyjnej. Zgłoszenia można nadsyłać na adres urzad@pruszcz-gdanski.pl w terminie do 16 października br.

W zgłoszeniu należy krótko opisać swój profil (czym się zajmujesz, z jakiego środka transportu najczęściej korzystasz, jak przekażesz innym mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego wiedzę zdobytą podczas udziału w pracach grupy ewaluacyjnej) oraz odpowiedzieć na pytanie: Co należy poprawić w Pruszczu Gdańskim, by więcej mieszkańców było zadowolonych z życia w mieście?

Członkowie grupy ewaluacyjnej będą zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach odbywających się w Urzędzie Miejskim w Pruszczu Gdańskim w poniższym harmonogramie.

28 października 2013 r. o godz. 15.00
30 października 2013 r. o godz. 15.00
4 listopada 2013 r. o godz. 15.00
6 listopada 2013 r. o godz. 15.00
13 listopada 2013 r. o godz. 15.00
18 listopada 2013 r. o godz. 15.00

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E