Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na świadczenie zdrowotne w zakresie realizacji pn.: „Programu badań przesiewowych w  kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2008 realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2013 roku”.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20,

zaprasza

do składania ofert w konkursie na świadczenie zdrowotne w zakresie programu  badań przesiewowych w  kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2008 realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2013 roku.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Oferta skierowana jest do podmiotów medycznych działających na terenie miasta Pruszcz Gdański wykonujących usługi w zakresie leczenia alergologicznego (zatrudniających alergologa).

Na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych w budżecie miasta zaplanowano na ten cel kwotę 60.000 złotych. Kwota na jednego pacjenta nie może przekroczyć kwoty 250,- zł.

Obowiązujący formularz ofert można odebrać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, pokój Nr 7 codziennie od godziny 800 do 1500.

Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia  4 września 2013 r. do godz. 1530;

2) termin otwarcia ofert w dniu 5 września 2013 r. o godz. 1200;

3) rozstrzygnięcie konkursu do dnia  6 września 2013 r.

Umowa na realizację programu zawarta zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi nie wcześniej niż w III dekadzie wrześniu, a zakończenie do dnia 14 grudniu 2013 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą oraz adresem siedziby oferenta z dopiskiem „Konkurs na wybór realizatora programu badań przesiewowych w kierunku alergii w 2013 r.”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E