Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Petycja, dotycząca III edycji konkursu "Wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety".

Petycja, dotycząca III edycji konkursu "Wzorowa łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety"

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2015 r. po zakończeniu sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański odbyło się spotkanie wigilijne i przełamanie opłatkiem władz miasta i zaproszonych osób.

Zmiana godzin otwarcia kasy w wiligię i sylwestra

Z uwagi na zmianę godzin pracy Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim informujemy mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, że w dniach 24 i 31 grudnia 2015 r. KASA w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański będzie czynna w godzinach: od 800  do  1030.

Sprawdź jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło e-usługę, która pozwoli sprawdzić on-line jak załatwić sprawę urzędową.

Znamy budżet miasta Pruszcz Gdański na 2016 rok

118 milionów złotych dochodu. Prawie 50 milionów złotych na oświatę, 25,5 miliona na inwestycje. Tak wygląda budżet miasta Pruszcz Gdański na 2016 rok.

Budżet miasta do publicznego wglądu

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2029, został wyłożony do publicznego wglądu.

XIII Sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański i wyróżnienie dla pruszczańskich uczniów

Dziś o godzinie 10.00 rozpoczęła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański, podczas której Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Komendant Powiatowy Policji Radosław Pietrzak podziękował uczniom ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim za obywatelską postawę.

Zapytanie ofertowe o cenę

Gmina Miejska Pruszcz Gdański składa zapytanie ofertowe o cenę sprawowania Nadzoru Inwestorskiego nad budową zadaszenia amfiteatru na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim, na dz. 26/3 obr. 14, w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

Informacja o wynikach naboru

Urząd Miasta Pruszcz Gdański informuje o wynikach naboru w związku z ogłoszonym dnia 2 września 2015 r. naborem partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu mającego przyczynić się do poprawy środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zabezpieczenie zasobów i uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego.

Otwarty nabór partnerów

Gmina Miejska Pruszcz Gdański ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu mającego przyczynić się do poprawy środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zabezpieczenie zasobów i uzupełnienie walorów przyrodniczych Pruszcza Gdańskiego.

Zmiany terminu przyjęć interesantów przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego odbędą się wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca tj. 11.08.2015 r. w godzinach od 13.00 -16.00.  

Porozumienie miasto – powiat podpisane

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał dzisiaj ze Starostą Powiatu Gdańskiego Stefanem Skoniecznym porozumienie w sprawie współpracy międzysamorządowej na lata 2015 – 2018.

Przyjęcia interesantów

Informujemy, że zmianie uległ termin przyjmowania interesantów przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w kwietniu. Burmistrz wyjątkowo przyjmować będzie w czwartek, 9 kwietnia 2015 r., w godzinach od 13.00 do 16.00.

Informacja o zabezpieczeniach nowego dowodu osobistego

Od 2 marca 2015 r. można w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego wyrobić nowy dowód osobisty. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są na nim też nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować.

Komunikat

Uprzejmie informuję, że dnia 31 grudnia 2014 r. (środa) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Uchwały podatkowe na 2015 r.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański informuje, iż w dniu 03 grudnia 2014 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, podjęte zostały uchwały podatkowe na 2015 rok.

Inauguracyjna sesja VII kadencji 2014 - 2018

W dniu 01.12.2014 r. o godzinie 14.00 odbyła się inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta Pruszcz Gdański VII kadencji 2014 – 2018.

Inauguracyjna sesja VII Kadencji 2014-2018

Pragnę z przyjemnością poinformować że dziś o godzinie 14.00, w Sali Rady Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, rozpocznie się inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Wizyta studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii

18 listopada z wizytą do naszego miasta przyjechali studenci z Ukrainy, Rosji i Mołdawii, którzy odbywają staże studyjne w ramach programu Study Tours to Poland.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budżetu na 2015 rok

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2015 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2015 - 2029 został wyłożony do publicznego wglądu.

Ostatnia sesja Rady Miasta kadencji 2010 - 2014

Radni Miasta Pruszcz Gdański zebrali się dziś na 49. Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański. Była to ostatnia sesja Rady Miasta kadencji 2010 – 2014.

Zapytanie ofertowe o cenę

Gmina Miejska Pruszcz Gdański prosi o składanie ofert na wykonanie 77 metrowego odcinka kanalizacji deszczowej śr. 600mm w ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim, od istniejącej studni D37, do studni D35, wraz z budową dwóch studni śr. 1500mm i czterech wpustów ulicznych. Czas wykonania: do 10.12.2014 r.

Uwaga, Producenci Owoców i Warzyw!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Apel do producentów owoców i warzyw

Agencja Rynku Rolnego apeluje do producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.

Komunikat dotyczący porad prawnych

Informujemy, że w dniach 4, 6 i 11 sierpnia 2014 r. ze względu na okres urlopowy nie będzie czynne biuro porad prawnych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr PR.6733.2.3.2014 z dnia 22 lipca 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego informujące, że w dniu 14 lipca 2014 r. została wydana decyzja nr WI-II.7840.2.45.57.2014.WM o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)”.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku o godz. 15-17 w sali nr 1 Urzędu Miasta, odbędą się konsultacje społeczne.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ratunkowych badań archeologicznych.

18 lipca wejdzie w życie nowa Ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego

W dniu 14 lipca 2014 (poniedziałek) Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego będzie nieczynny dla petentów.

Walne Zebranie Członków Klubu Czarni Pruszcz

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego CZARNI Pruszcz Gdański zaprasza na  Walne Zebranie Członków Klubu.

Odwołane dyżury prawne

Informujemy, że w dniu 12 i 19 czerwca 2014 r. dyżury prawne zostają odwołane. 

Ogłoszenie

Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert na realizatorów „Programu profilaktyki wad postawy u dzieci z klas od 0 do VI"

Zmiana godzin pracy Urzędu Stanu Cywilnego

Od 20 maja br. do odwołania zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku o godz. 15-17 w Sali nr 1 Urzędu Miasta, odbędą się konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej.

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym w zakresie wykonania przebudowy przyłącza energetycznego przy ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim. Oferty należy składać do dnia 12 maja 2014 r.

Zmiana numeru telefonu na bezpłatne porady prawne!

W terminie od dnia 28 kwietnia 2014 r. do 7 maja 2014 r. w celu umówienia się na bezpłatne porady prawne należy dzwonić pod numer telefonu 600 066 063.

Bezpłatne flagi na biało-czerwone święto

Burmistrz i Radni Miasta Pruszcz Gdański zapraszają 2 maja na Dzień Flagi. 300 biało-czerwonych flag czeka już w urzędzie. Będą rozdawane za darmo mieszkańcom od 23 kwietnia.

Pisma Burmistrza i Radnych Miasta w sprawie Cytawa Cafe

Z wielką troską przyglądam się sprawie wypowiedzenia przez Aeroklub Gdański umowy najmu placówce kulturalno-rozrywkowej Cytawa Cafe w Pruszczu Gdańskim, która działa przy ulicy Powstańców Warszawy 36.

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zwraca się do oferentów z zapytaniem ofertowym na wykonanie przebudowy przyłącza gazu niskiego ciśnienia. Oferty należy składać do 17 kwietnia 2014 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Pruszcz Gdański zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, służącego do opisu przedmiotu zamówienia na dostawę wielobranżowej dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, poprzez wykonanie przebudowy budynku komunalnego na potrzeby muzealno-wystawiennicze.

Bezpłatne dyżury prawnika

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 19:00 w siedzibie Urzędu Miasta w pokoju 8A na parterze.

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Pruszcz Gdański składa zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie budowy ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na nadzór archeologiczny, wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej i wykonaniem sprawozdania zgodnie z obowiązującymi standardami wymaganymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapytanie ofertowe

Gmina Miejska Pruszcz Gdański składa zapytanie ofertowe o cenę sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na budowie: Budowa ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej i oświetleniem.

Zarządzenie nr 585/ 2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO o g ł a s z a OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym

Komunikat dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego

Z uwagi na zmianę godzin pracy Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim  w dniach 24 i 31 grudnia 2013 r., informuję mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, że KASA w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w dniach 24  i 31 grudnia 2013 r. będzie czynna w godzinach: od 800  do  1030.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 

Informacja Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański, jako zarządca dróg gminnych na terenie Miasta Pruszcz Gdański – na podstawie art. 39, ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie rozpoczętej procedury opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt budżetu na rok 2014

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2014 został wyłożony w Biurze Rady Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że w dniu 22 listopada 2013 roku o godz. 15.30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta, odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. Konopnickiej, Staszica, Wybickiego w Pruszczu Gdańskim”.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański informuje, że w dniach od 14 do 18 listopada 2013 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 32-33 tutejszego urzędu, odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wykonania projektu zagospodarowania terenu przy ul. Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim, poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Konsultacje społeczne

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że w dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 15.30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy układu drogowego ulicy Kochanowskiego.

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci naszej Koleżanki, długoletniego  Pracownika Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim śp. Grażyny Laszuk.

Test systemu alarmowego

W środę, 23 października na terenie miasta Pruszcz Gdański uruchomione zostaną syreny alarmowe. Włączenie sygnału ma na celu sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania.

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA O PRZEBIEGU I WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

Akcja profilaktyczna 2013

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje mieszkańców, że do 14 grudnia 2013 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Hanna Michniewicz-Odyniec i Michał Gronkiewicz Spółka Cywilna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Cyprysowej 2/1, 1A, 2, 2B realizowany jest  program profilaktycznych badań przesiewowych w kierunku alergii, skierowany do dzieci urodzonych w latach  2003 - 2008, zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Konsultacje Projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których przedmiotem działalności statutowej są zadania wymienione w załączonym projekcie uchwały, do konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Konsultacje społeczne

Drugiego października 2013 roku odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu Parku Krainy Polodowcowej. Na osoby zainteresowane projektem oczekiwali projektanci, urzędnicy oraz reprezentant Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolic.

Weź udział w przeprowadzeniu audytu polityki transportowej w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki transportowej według metodologii „Zrównoważonych Miejskich Planów Mobilności” (z ang. Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP).

Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Pruszczu Gdańskim

Z uwagi na duże zainteresowanie bezpłatnymi poradami prawnymi informujemy, że istnieje możliwość osobistego umówienia się na konsultacje w dniu dyżuru prawnika, czyli w każdą środę w godz. 12.00 - 18.00.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie zdrowotne w zakresie realizacji pn.: „Programu badań przesiewowych w  kierunku alergii skierowany do dzieci urodzonych w latach 2003-2008 realizowany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2013 roku”.

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański

Uchwałą Nr XXX/303/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013 r. przyjęto dokument - miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego miasta Pruszcz Gdański  „Rejon ul. Grunwaldzkiej 71”.

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański

Uchwałą Nr XXX/302/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013 r. przyjęto dokument - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Spokojnej”.

Informacja Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Gmina Miejska Pruszcz Gdański, jako zarządca dróg gminnych na terenie Miasta Pruszcz Gdański – na podstawie art. 39, ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) informuje, że jest w trakcie rozpoczętej procedury opracowania dokumentacji projektowej.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!!!

Rozpoczęliśmy kolejny etap procesu przygotowania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do przejęcia z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

Uwaga na trudne imiona

Coraz większa liczba mieszkańców Pruszcza Gdańskiego zastanawia się czy nie nadać swojemu dziecku nietypowego lub obco brzmiącego imienia. Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański uczula naszych mieszkańców, aby sprawę doboru imienia bardzo dokładnie przemyśleć.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E