Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Program „Rodzina 500 plus”

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, iż realizatorem Programu „Rodzina 500 plus” jako pomocy ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci, na terenie naszego miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Pruszczu Gdańskim.

Druki wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego będą dostępne w siedzibie MOPS przy ul. Niepodległości 9, w placówkach oświatowych na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Program „Rodzina 500 plus”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.
W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

 • Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma
  na wydanie decyzji
  i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  – w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. Przez cały kwiecień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmować je będzie w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu łącznie z weekendami. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego uruchomił w dniach 1 - 9 kwietnia włącznie dodatkowe punkty odbioru wniosków znajdujące się w pruszczańskich placówkach oświatowych - ZSO nr 1, ZS nr 4, SP nr 3, małej czwórce oraz punkt w Urzędzie Miasta. Dodatkowe punkty czynne będą w dni powszednie od godziny 8.00 do 18.00, a w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 15.00. Po 9 kwietnia wnioski będą nadal przyjmowane w MOPS i Urzędzie Miasta.

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500 plus:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                           Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 7 marca 2016 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

http://pruszcz-gdanski.pl
http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E

baner toplayer
Faktoria Kultury 2017